Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych bez tajemnic

© Emilian Robert Vicol; https://www.flickr.com/people/free-stock/

Audycja "Unia bez tajemnic" z dnia 11 kwietnia 2015 r. dotyczyła jednego z najważniejszych funduszy europejskich, jakim jest Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS). W programie Posłanka Danuta Jazłowiecka przybliżyła słuchaczom zakres działania Funduszu, przedstawiając również możliwości inwestycji finansowanych z jego środków. 

Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych jest nowym elementem strategii mającej pomóc Unii Europejskiej w wyjściu z kryzysu ekonomicznego. Wdrożony został na lata 2015-2017, w ciągu których wszystkie większe inwestycje powinny zostać rozpoczęte, a większość z nich nawet zakończona. Zgodnie ze swoimi założeniami środki z Funduszu posłużą na dofinansowanie tzw. projektów dużego ryzyka, tj. takich, które mogłyby zainteresować przedsiębiorców pod warunkiem zagwarantowanej pomocy inwestycyjnej.

Kwota startowa środków do rozdysponowania w ramach funduszu jest dość niewielka i wynosi zaledwie 21 miliardów €. Dzieli się ona na 16 miliardów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na duże inwestycje prywatne lub prywatno-publiczne, a także 5 miliardów ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego desygnowanych małym i średnim przedsiębiorstwom. Posłanka podkreśliła jednocześnie, że kwota początkowa jest jedynie zalążkiem mającym zachęcić inwestorów do współpracy, co w konsekwencji doprowadzi do inwestycji rzędu nawet 315 miliardów €. 

Odnosząc się do tego, które projekty mają potencjalnie największe szanse na dofinansowanie, Posłanka wymieniła m.in projekty związane z energetyką, w tym odnawialnymi źródłami energii, a także takie, które wiążą się z innowacjami oraz badaniami i rozwojem. Innowacyjność jest niezwykle ważna ze względu na braki widoczne przy porównaniu Europy z innymi kontynentami. Jako przykład Danuta Jazłowiecka podała wskaźnik dostępu szkół i uczelni wyższych do szybkiego internetu, który w Europie sięga zaledwie 30 %, podczas gdy w Azji (np. w Korei Południowej) wynosi on 100%. Posłanka podkreśliła jednak, że najważniejszym kryterium dla projektów jest tworzenie przez nie nowych miejsc pracy, gdyż stanowi to podstawę rozwoju gospodarki. Jak oceniła, środki przygotowane w ramach Funduszu mogą poprzez odpowiednie inwestycje wykreować nawet 1 300 000 takich miejsc. 

Posłanka zachęca polskich inwestorów do aplikowania o środki z funduszy. Jak powiedziała, nie ma żadnego zapisu, by środki koncentrować w jakichś obszarach geograficznych, np. na terenach najbardziej dotkniętych bezrobociem. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby jak największa liczba projektów napływała także z państw nowej Unii, w tym z Polski. W przeciwnym razie może pojawić się sytuacja, w której głównie będą realizowane projekty z Europy Zachodniej. Przyznała również, że przygotowanie pełnej dokumentacji jest procesem długim i nie zawsze prostym, jednakże w przypadku jakichkolwiek wątpliwości przedsiębiorcy będą mogli kontaktować się z Europejskim Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, gdzie zawsze otrzymają pomoc. Deklaracje projektów można składać do Ministerstwa Finansów lub bezpośrednio do Komisji Europejskiej, bądź Europejskiego Banku Inwestycji, które to instytucje są bezpośrednio odpowiedzialne za nadzór nad funduszami. Posłanka podkreśliła, że pierwsza transza środków tj. 5 miliardów przeznaczonych przez Europejski Bank Inwestycyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw zostanie uruchomiona już w maju, dlatego warto odwiedzać stronę internetową Europejskiego Banku Inwestycyjnego*, by być na bieżąco z aktualnościami.

Pełnej archiwalnej audycji można odsłuchać TUTAJ

*strona jest dostępna w językach: angielskim, niemieckim i francuskim

zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności