Spotkanie robocze z opiekunami osób starszych

Spotkanie odbyło się 30.11 w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Brak czytelnej informacji o warunkach i czasie pracy, przejrzystych zasad udzielania dni wolnych oraz bardzo często niejasne zapisy w umowach. To niektóre problemy zgłaszane Danucie Jazłowieckiej przez opiekunki i opiekunów osób starszych, którzy pracują za granicą. 

W odpowiedzi na liczne maile i posty na portalu Facebook europosłanka Danuta Jazłowiecka zaproponowała organizację spotkania roboczego „Rynek usług opiekuńczych w Europie” z udziałem osób pracujących jako opiekunowie oraz przedstawicieli Sekcji Agencji Opieki i wchodzącej w jej skład kilku agencji pracy tymczasowej, a także przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy. 

W trakcie dyskusji reprezentanci pracodawców zwrócili uwagę, że większość opisywanych problemów wynika z podejmowania pracy na „czarnym rynku” lub za pośrednictwem nierzetelnych agencji. Obecny na spotkaniu przewodniczący SAO Krzysztof Jakubowski podkreślał, że przed wyjazdem do pracy za granicę najistotniejsze jest dobrze poznać swoje przyszłe obowiązki, a jeśli po przyjeździe pracodawca nie wywiązuje się z umowy to nie powinno się na to przystawać. Przewodniczący dodał, że w związku ze starzejącym się społeczeństwem perspektywy tego zawodu są bardzo dobre, co jest kolejnym argumentem by nie decydować się na współpracę z pośrednikami o wątpliwej reputacji.  

Wnioski
Uczestnicy spotkania byli zgodni co do tego, że powinna powstać ogólnodostępna lista pytań kontrolnych, które każda osoba zainteresowana wyjazdem do pracy za granicę mogłaby zadać pośrednikowi. Na pytania opiekunek o możliwość bieżącego sprawdzania wysokości odprowadzanych składek, padła sugestia utworzenia zaufanego profilu w Platformie Usług Elektronicznych ZUS, gdzie istnieje taka możliwość. Natomiast w odpowiedzi na zgłaszane przypadki nieakceptowania kart EKUZ przez niektórych lekarzy w Niemczech, europosłanka zobowiązała się przygotować pytanie pisemne do Komisji Europejskiej w tej sprawie. 

Spotkanie zainicjowane przez europosłankę spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem opiekunek i opiekunów osób starszych i prawdopodobnie nie było ostatnim. Z przeprowadzonej dyskusji wynika, że część problemów można rozwiązać poprzez dobrą komunikację i współpracę pomiędzy rzetelnymi agencjami, a osobami wyjeżdżającymi do pracy za granicę. Najważniejsze jest jednak szczegółowe opisywanie konkretnych przypadków nadużyć i zgłaszanie ich właściwym instytucjom lub organizacjom jak np. SAO, jeżeli dana firma jest w nich zrzeszona.

zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności