Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu na rynku pracy – audycja w Radiu Doxa

Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu na rynku pracy

"Unia bez tajemnic" wraca po wakacyjnej przerwie. Audycja z dnia 3 września dotyczyła jednego z najważniejszych problemów polskiego systemu edukacji: jak połączyć zapotrzebowanie biznesu na młodych pracowników z ofertą edukacyjną polskich szkół? Na to pytanie starały się odpowiedzieć posłanka  Danuta Jazłowiecka oraz Joanna Bochniarz, prezes Centrum Innowacyjnej Edukacji.

Na początku audycji Posłanka zwróciła uwagę na proces modyfikacji rynku pracy i jego zapotrzebowań, jednocześnie zauważając, że zarówno Polska jak i Europa nie są przygotowane na zachodzące w nim zmiany. Jako przykład wzorcowego systemu przygotowania młodego człowieka do dojrzałości ekonomicznej przywołała amerykański Uniwersytet Stanforda, gdzie młodzież uczy się strategicznego myślenia, wykorzystywania wiedzy w praktyce, a przede wszystkim samodzielności. Podkreśliła rolę porażek, mówiąc, że każdy upadek jest kapitalną nauką, doświadczeniem, a także istotę obcowania z ludźmi i umiejętności przekonania pracodawców do swojego pomysłu.

Następnie głos zabrała Joanna Bochniarz z Centrum Innowacyjnej Edukacji. Centrum to powstało w 2015 roku i jest wynikiem prowadzonych od 9 lat badań w ramach ruchu społecznego Konkordia. Jego działalność skupia się przede wszystkim na innowacjach w edukacji w powiązaniu z biznesem i organizacjami pozarządowymi, a także badaniu i analizowaniu działań, na podstawie których zostają opracowywane własne programy edukacyjne. Głównym tematem wypowiedzi Prezes Centrum  była postawa i rola mentora w procesie edukacyjnym i zawodowym. Zwróciła ona uwagę na fakt, że nauczyciele odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu świadomości młodego człowieka, jednocześnie zaznaczając, że rola pedagoga nie ogranicza się tylko do biernego przekazywania wiedzy, a właśnie na opiece mentorskiej, wsparciu, stworzeniu odpowiedniego czasu i przestrzeni dla ucznia. Podkreśliła również, że bycie mentorem jest szalenie trudne i wiąże się z wielką odpowiedzialnością.

W dalszej kolejności poruszony został problem tak zwanego „rozwodu pokoleniowego” na dzisiejszym rynku pracy, a więc rozdźwięku między oczekiwaniami osób kończących studia a rynkowymi realiami spowodowanym przede wszystkim niedostosowaniem edukacji do bieżących potrzeb gospodarczych. Rozmówczynie podkreśliły istotę nowych technologii, które w dzisiejszej rzeczywistości zajmują pierwszorzędne miejsce. Edukacja nie rozwija się tak szybko jak inne gałęzie życia społecznego, takie jak przemysł czy usługi, dlatego też olbrzymie znaczenie ma zaangażowanie biznesu i organizacji pozarządowych w rozwój oświaty, tak aby była ona bliżej rozwiązań cywilizacyjnych. Panie zgodziły się również co do faktu, że powiązanie biznesu i edukacji jest dzisiaj koniecznością – biznes musi być bowiem na bieżąco ze wszystkimi zmianami. Zwróciły również uwagę na potrzebę kształcenia ludzi świadomych, zaangażowanych społecznie, o mocnych kręgosłupach etycznych.

Joanna Bochniarz wspomniała również o prowadzonych przez Centrum Innowacyjnej Edukacji badaniach dotyczących nastawienia rodziców do szkół zawodowych. Badania te mają na celu stworzenie zespołu „dobrych szkół zawodowych”, współpracujących z biznesem. Zachęciła również do obserwowania drugiej edycji Forum Nowej Edukacji, które odbędzie się w dniach 14 - 17 listopada br. w Brukseli. Forum to skupia się na promocji nowatorskich rozwiązań edukacyjnych, mających na celu zachęcić młodych do aktywnego udziału na rynku pracy.

Zachęcamy do odsłuchania całej audycji w archiwum "Unii bez tajemnic" na antenie Radia Doxa.

zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności