„Nowe" mniejszości migrujące - nowe i stare wyzwania wspólnego życia

© KittyKaht (www.flickr.com/photos/kittykaht)

Spotkanie Intergrupy ds. Tradycyjnych Mniejszości Narodowych i Językowych po raz kolejny odbyło się podczas sesji plenarnej w Strasburgu, 24 listopada 2016 roku. Europosłowie jak zwykle mieli okazję wysłuchać ekspertów i na tej podstawie omówić regionalne przypadki walki mniejszości narodowych i językowych o swoje prawa.

Pierwsza część spotkania poświęcona była prezentacji eksperta w dziedzinie nowych mniejszości wprowadzających się na terytoria zamieszkane przez mniejszości historyczne i językowe. Dr Roberta Medda-Windischer z instytytu EURAC oraz Instytutu Praw Mniejszości przedstawiła swoje szerokie badania w kwestii wyzwań i perspektyw współistnienia tych grup. Aspekt „nowych mniejszości” jest obecnie ważną kwestią w całej Europie, także w Polsce. Współistnienie „nowych” i „starych” mniejszości prowadzi do wielu zmian. Często pierwotne grupy zaczynają bardziej niż dotychczas utożsamiać się z większością swojego państwa. Wszyscy decydujemy, który główny nurt jest nam bliższy: integracja europejska czy decentralizacja. Według ekspertki potrzebne jest zachowanie równości w różnorodności i większa partycypacja w życiu lokalnym. Z tego właśnie względu regiony i państwa muszą wykazywać się aktywną i kreatywną polityką wobec obu grup. To zupełnie normalne, że dotychczasowi mieszkańcy mogą czuć się przytłoczeni różnorodnością i zmianami w ich dotychczasowym otoczeniu.  Taki rozwój może mieć wiele dobrych skutków, obecna lingua franca - język angielski, nie wystarcza już w nowoczesnej zróżnicowanej Europie. Modelem przyszłego Europejczyka będzie osoba posługująca się wieloma językami, a takimi są dzieci z małżeństw mieszanych.
 
W dalszej kolejności europosłowie mieli okazję pochylić się nad szczególnym przypadkiem problemów, jakie mogą wynikać z zamkniętej na mniejszości kultury, niestety wciąż obecnej w Europie. Dr Istvan Csernicsko, Dyrektor Centrum Lingwistycznych Badań Naukowych z Transcarpathian Institute, przedstawił swoje sprawozdanie na temat raportu Rady Europy o wykonywaniu przez Ukrainę i Rumunię przepisów Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych (która obowiązuje również w Polsce od 2009 r.). Niestety, na wieloetnicznym i wielokulturowym terytorium Karpat, zarówno na Ukrainie, jak i w Rumunii, władze państwowe wciąż jeszcze nie tylko faworyzują własne języki, ale także utrudniają funkcjonowanie języków mniejszościowych. Przytoczono smutne przypadki odmowy pomocy w szpitalu czy obowiązek publikacji gazet mniejszości zawsze w dwóch językach. 

Negatywne marginalizowanie mniejszości obecne jest w wielu regionach Europy. Dyskusje europosłów skupiły się na możliwościach współpracy z władzami lokalnymi i na wdrażaniu przepisów takich, jak te zapisane w przytoczonej Karcie Języków Rady Europy. Wspólne działanie z pewnością pomoże aktywnie reagować na nowe wyzwania, jakie wiążą się z „nową” migracją. 

zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2019 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności