Liberalizacja wiz wobec Ukrainy

Parlament Europejski zagłosował nad częściowym zniesieniem wiz dla 45 mln obywateli Ukrainy.

W ciągu ostatnich trzech niełatwych lat, Parlament Europejski okazywał wsparcie i solidarność wobec Ukrainy - państwa borykającego się z wieloma trudnościami: począwszy od aneksji Krymu przez Rosję, poprzez konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy, a co za tym idzie niestabilną sytuacją ekonomiczną.

Mając na celu konsolidację stosunków z krajami prowadzącymi politykę proeuropejską, aby ułatwić przemieszczanie się osobom podróżującym w dobrej wierze oraz znieść obciążenia administracyjne i finansowe, w czwartek 6-tego kwietnia br. Parlament Europejski zagłosował nad częściowym zniesieniem wiz dla 45 mln obywateli Ukrainy.

            Kogo dotyczy liberalizacja i na jakich zasadach?

  • Ukraińcy, którzy posiadają paszporty biometryczne będą mogli podróżować do krajów członkowskich Unii Europejskiej (dotyczy tylko strefy Schengen) na pobyt 90 dni w okresie 180 dni (oznacza to, że w ciągu pół roku mogą oni spędzić w kraju członkowskim maksymalnie 90 dni)
  • Zasady, które weszły w życie dotyczą wyłącznie podróży (np. biznesowych, turystycznych lub odwiedzin krewnych)
  • Przyjęte zasady nie uprawniają do pracy w UE
  • Nie obowiązują w Irlandii i Zjednoczonym Królestwie, ale są rozszerzone o Islandię, Norwegię, Szwajcarię i Lichtenstein.  

Na podstawie rozmów dotyczących liberalizacji systemu wizowego, Komisja Europejska proponuje zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Ukrainy. Jednak z zastrzeżeniem wprowadzenia tzw. hamulca bezpieczeństwa w sprawie wiz, co skutkowałoby zawieszeniem ruchu bezwizowego.           

            Kiedy będzie można zawiesić przepisy dotyczące ruchu bezwizowego?

  • W sytuacji znacznego napływu nielegalnych emigrantów.
  • Gdy wzrośnie liczba nieuzasadnionych wniosków o azyl.
  • Jeśli duża liczba osób pozostanie nielegalnie na terytorium państwa członkowskiego.
  • W przypadku braku współpracy w dziedzinie readmisji i powrotu migrantów.
  • W sytuacji wzrostu zagrożenia dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego.

Po przyjęciu przez Parlament a następnie przez Radę nowe zasady prawdopodobnie wejdą w życie latem.

 

Źródła:
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20170324STO68409/parlament-europejski-zag%C5%82osuje-ws.-zniesienia-wiz-do-ue-dla-ukrai%C5%84c%C3%B3w

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599375/EPRS_ATA(2017)599375_PL.pdf

zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2018 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności