Komisja Europejska przedstawia konkretne propozycje w ramach Europejskiego Filaru Praw Socjalnych

Komisja Europejska przedstawia konkretne propozycje w ramach Europejskiego Filaru Praw Socjalnych

Komisarz Marianne Thyssen przedstawiła 26 kwietnia w Parlamencie Europejskim inicjatywy będące częścią Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.

Koncepcja przedstawiona przez Komisję Europejską obejmuje 20 głównych zasad i praw, na których od dziś mają opierać się europejskie rynki pracy oraz systemy opieki społecznej.

Zasady te i prawa mają być konsekwentnie wdrażane i egzekwowane poprzez prawodawstwo unijne oraz narodowe.

Dodatkowo Komisja Europejska przedstawiła szereg konkretnych inicjatyw.

Najdalej posunięte okazały się propozycje w zakresie łączenia życia zawodowego  z rodzinnym - w tym przypadku Komisja zaproponowała rozwiązania legislacyjne. Zgodnie z przedstawionymi propozycjami ojcowie bądź opiekunowie dziecka powinni mieć prawo do minimum 10 dni "urlopu tacierzyńskiego". Rodzicom przyznaje się także prawo do 4 miesięcy płatnego urlopu rodzicielskiego. Prawo to jest nieprzenaszalne pomiędzy rodzicami/ opiekunami, a skorzystać z niego będzie można do 12 roku życia dziecka (dzisiaj jest to 8 lat). Dodatkowo Komisja wprowadza 5-dniowy, płatny urlop opiekuńczy, z którego w ciągu roku będą mogły skorzystać osoby opiekujące się chorymi członkami rodziny. Pracujący rodzice dzieci poniżej 12 roku życia powinni także mieć ułatwiony dostęp do elastycznych form zatrudnienia. Teraz to od Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE zależeć będzie kiedy zaproponowane zasady wejdą w życie i czy ulegną zmianom.

Komisja rozpoczęła także konsultacje społeczne w dwóch obszarach dotyczących niezmiernie ważnych kwestii. Po pierwsze Komisja chce opracować zasady, które mają zapewnić objęcie systemem opieki społecznej osoby samo zatrudnione oraz osoby pracujące w ramach nowych form zatrudnienia np. poprzez platformy cyfrowe. Dodatkowo Komisja przeprowadzi konsultacje, które pomogą jej w opracowaniu nowych zasad dotyczących obowiązku pisemnego informowania pracowników o warunkach ich zatrudnienia. Obecnie obowiązujące prawo nie jest w pełni stosowane i nie jest dopasowane do zmieniających się realiów na rynku pracy.

Komisja Europejska przedstawiła także poradnik, na temat tego jak rozumieć i stosować dyrektywę o czasie pracy.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat przedstawionych propozycji znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1007_pl.htm

 

zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2018 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności