Opolskie Forum Młodych. Demografia i zatrudnienie. Eksperci spotkali się z młodzieżą, aby porozmawiać o tajnikach rynku pracy i szansach na zatrudnienie

Opolskie Forum Młodych. Demografia i Zatrudnienie

Jak w dzisiejszych czasach radzić sobie na początku kariery zawodowej? O szansach zdobywania doświadczenia i zatrudnienia w regionie, kraju i Europie rozmawiali uczestnicy Opolskiego Forum Młodych. Na wydarzenie adresowane do młodzieży licealnej i studentów zaprosiła europosłanka Danuta Jazłowiecka.

Opolskie Forum Młodych „Demografia i zatrudnienie” odbyło się w poniedziałek 24 kwietnia w auli błękitnej Collegium Maius przy pl. Kopernika w Opolu. Wydarzenie zgromadziło na sali blisko 150 osób, debatę moderował redaktor naczelny NTO – Krzysztof Zyzik, a całe spotkanie podzielone było na cztery panele.

Podczas pierwszego panelu uczestnicy forum rozmawiali o wpływie bieżącej sytuacji demograficznej na regionalny, polski i europejski rynek pracy młodych. Wśród prelegentów znaleźli się: dr hab. Kazimierz Szczygielski, europosłanka Danuta Jazłowiecka, prof. Romuald Jończy oraz dr Łukasz Arendt – Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Kolejny panel dotyczył szans zatrudnienia młodych ludzi w kraju i regionie. Głos w tej części debaty zabrali: Dariusz Mazurczak – Zastępca Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Marcin Ognisty z Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UO, Milena Piechnik - Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz przedsiębiorca, prezes i założyciel Firmy Marco z Gliwic Marek Śliboda. Oba panele poruszyły młodzież zgromadzoną na sali i sprowokowały do dyskusji, która przeciągnęła się ponad programowy czas. Panel trzeci poświęcony był w całości szansom zatrudnienia młodych ludzi w Europie. Jako pierwszy z mówców, ofertę Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO), zaprezentował Wojciech Dyba. Następnie głos zabrała Iwona Kasprzyk – Sowa doradca europosłanki Danuty Jazłowieckiej opowiadając o swoich doświadczeniach związanych najpierw ze studiami we Włoszech, a obecnie z pracą w Parlamencie Europejskim.

Po zakończeniu oficjalnej, dostępnej dla wszystkich części forum, odbyły się warsztaty dotyczące praktycznego poszukiwania zatrudnienia i rozwoju kariery w instytucjach unijnych. Warsztaty poprowadzili: Wojciech Dyba z EPSO, Iwona Kasprzyk – Sowa doradca europosłanki Danuty Jazłowieckiej oraz Magdalena Kurowska – ambasadorka programu EU Careers na Uniwersytecie Opolskim.

Spotkanie zainicjowało cykl debat z młodzieżą zaplanowanych na nadchodzące miesiące.

Opolskie Forum Młodych   OFM   OFM   OFM   OFM   OFM   OFM   OFM   OFM   OFM   OFM   OFM   OFM   OFM   OFM   OFM   OFM   OFM

zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2018 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności