Posłowie chcą pogłębiać stosunki UE z Ukrainą, Gruzją i Mołdawią

©AP Images/ European Union-EP

Tuż przed szczytem Partnerstwa Wschodniego Parlament Europejski proponuje nowe sposoby zintensyfikowania stosunków UE z Ukrainą, Gruzją i Mołdawią.

Ukraina, Gruzja i Mołdawia ciężko pracują, by zacieśnić stosunki z UE pomimo silnego oporu ze strony Rosji. Państwa te korzystają już z ruchu bezwizowego z UE i ze zwiększonych możliwości, które dają umowy o wolnym handlu z UE.

W projekcie sprawozdania przyjętym 10 października br. przez parlamentarną Komisję Spraw Zagranicznych wzywa się do pogłębienia tej współpracy i znalezienia nowych sposobów wspierania wschodnich sąsiadów UE, zwłaszcza Ukrainy, Gruzji i Mołdawii - trzech państw, które osiągnęły znaczny postęp we współpracy z Unią.

Posłowie proponują m.in. utworzenie funduszu powierniczego dla Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. Fundusz ma być narzędziem rozwoju umożliwiającym szybką i elastyczną reakcję UE w odpowiedzi na sytuacje kryzysowe i pokryzysowe. Fundusz połączyłby wkłady publicznych i prywatnych darczyńców na inwestycje w projekty mające na celu poprawę struktur społeczno-gospodarczych ww. państw.

W sprawozdaniu zaleca się także zwiększenie wsparcia dla reform gospodarczych i modernizację obecnego partnerstwa jako sposobu wynagradzania postępów w zakresie zorientowanych na integrację z UE reform przeprowadzanych przez kraje partnerskie.

"Stworzenie modelu Partnerstwa Wschodniego Plus dla krajów stowarzyszonych z możliwością przyszłego członkostwa w unii celnej, energetycznej i cyfrowej ma kluczowe znaczenie" - mówi współsprawozdawczyni Laima Andrikienė (EPL, Łotwa).

Powyższe środki mają uzupełnić struktury i projekty dotyczące współpracy i rozwoju w regionie już prowadzone przez UE.

We wniosku podkreślono potrzebę utrzymania presji na Rosję, aby rozwiązać konflikty terytorialne z udziałem tych krajów. Jest to szczególnie istotne w chwili, gdy obowiązujące sankcje UE wobec Rosji wygasną w styczniu 2018 r.

Od 2009 roku, w którym zainaugurowano Partnerstwo Wschodnie tworzące ramy współpracy między UE a wschodnimi sąsiadami: Ukrainą, Gruzją, Mołdawią, Armenią, Azerbejdżanem i Białorusią, kontekst polityczny zmienił się diametralnie - uważa posłanka Andrikienė. "Zmiany są spowodowane agresją militarną Rosji wobec Ukrainy w 2014 r., aneksją Krymu i kontynuowaniem okupacji wschodniej Ukrainy przez rosyjskich pełnomocników, a także zamrożonymi przez Kreml konfliktami, które pozostają nierozwiązane w Mołdawii i Gruzji" - wyjaśnia, dodając, że pomimo "rosyjskiego mieszania się" Ukraina, Gruzja i Mołdawia, trzy kraje partnerskie, mają teraz umowy stowarzyszeniowe z UE i umowy o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA).

Współsprawozdawca Knut Fleckenstein (S&D, Niemcy) dodaje, że Partnerstwo to znacznie więcej niż umowy. "Celem Partnerstwa jest budowanie zaufania i promowanie współpracy między wszystkimi partnerami w celu osiągnięcia konkretnych korzyści dla ludzi, takich jak poszanowanie podstawowych wolności, lepsze standardy życia i perspektywy na przyszłość, ułatwianie kontaktów międzyludzkich".

Kolejne kroki

Sprawozdanie zostanie poddane pod głosowanie na sesji plenarnej jeszcze w tym miesiącu. Zostanie także przedłożone Radzie, Komisji Europejskiej i Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych do rozpatrzenia na zbliżającym się szczycie Partnerstwa Wschodniego, któy odbędzie się 24 listopada.

"Musimy zadbać o to, aby wyniki szczytu były konkretne i poświęcone długofalowym inwestycjom i dobrobytowi ludzi w poszczególnych krajach. Wsparcie UE dla reform gospodarczych ma bardzo duże znaczenie dla obywateli" - mówi posłanka Andrikienė.

"Skuteczne Partnerstwo Wschodnie musi zmniejszać nierówności społeczno-gospodarcze i korupcję, lepiej łączyć kraje uczestniczące w obszarach transportu, infrastruktury i energii, umożliwiać ruch bezwizowy na krótkoterminowe pobyty i zwiększać możliwości wymiany edukacyjnej i kontaktów międzyludzkich" - dodaje Knut Fleckenstein.

© Parlament Europejski, 2017

zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2018 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności