W tym tygodniu w PE: Budżet UE na 2018, efektywność energetyczna, Panama Papers

© Parlament Europejski

Budżet UE na 2018 rok, efektywność energetyczna, Panama Papers - to niektóre z tematów prac PE w tym tygodniu.

Sesja plenarna

W środę, 29 listopada, odbędzie się debata plenarna na temat budżetu UE na 2018 rok. Dzień później odbędzie się głosowanie. W wyniku negocjacji z państwami członkowskim posłom udało się uzyskać więcej środków na walkę z bezrobociem młodych oraz na wsparcie MŚP i badania.

By rozwiać obawy wyrażane przez prawodawców i opinię publiczną, Parlament Europejski chce zastąpienia mechanizmu rozstrzygania sporów między inwestorami na zasadzie prywatnego arbitrażu przez ustanowienie wielostronnego trybunału. W środę debata na ten temat.

Komisje parlamentarne
We wtorek, 28 listopada, Komisja ds. prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania spotka się z dziennikarzami reprezentującymi Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ, The International Consortium of Investigative Journalists), które ujawniło skandal "Panama Papers". W dyskusji wezmą udział komisarze Pierre Moscovici i Věra Jourová.

W ślad za rezolucją Parlamentu Europejskiego poświęconej sytuacji rządów prawa na Malcie, delegacja posłów uda się z misją do tego kraju (czwartek-piątek). Posłowie zbiorą informacje o sytuacji praworządności oraz stosowaniu się Malty do przepisów regulujących walkę z praniem brudnych pieniędzy i sektor bankowy.

We wtorek w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii odbędzie się głosowanie w sprawie nowych wymagań, które mają przyczynić się do promowania oszczędności energii i wzrostu udziału energii z odnawialnych źródeł w miksie energetycznym UE. Poza tym posłowie przyjmą również zmiany w przepisach regulujących kwestie efektywności energetycznej, co ma obniżyć ceny energii dla konsumentów oraz wmocnić bezpieczeństwo dostaw.

Posłowie mogą sprzeciwić się przepisom zezwalającym na stosowanie fosforanów w mięsie. Głosowanie we wtorek w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

 

© Parlament Europejski, 2017

zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2018 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności