Bułgaria obejmuje prezydencję w Radzie UE

© Parlament Europejski, 2018

Bułgarscy posłowie mają nadzieję, że półroczna prezydencja ich kraju Radzie UE przyczyni się do przyspieszenia prac nad wspólnymi inicjatywami i postępu na Bałkanach Zachodnich.

Program prezydencji bułgarskiej
Sofia deklaruje, że ​​będzie dążyć do konsensusu między państwami członkowskimi w kwestiach takich jak bezpieczeństwo i migracja oraz działać na rzecz poprawy konkurencyjności Europy oraz wzmocnienia spójności i solidarności w dyskusjach na temat przyszłego długoterminowego budżetu i reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Bułgaria chce także dążyć do wzmocnienia perspektywy integracji europejskiej krajów Bałkanów Zachodnich.

Opinie bułgarskich europosłów
Bułgarscy eurodeputowani podkreślają, że ich kraj powinien pracować nad znalezieniem wspólnych rozwiązań dla wyzwań stojących przed Europą. Andrej Kowaczew (EPL) powiedział: "Podczas swojej pierwszej prezydencji w Radzie UE Bułgaria dołoży wszelkich starań, aby zachować jedność europejską i wspierać współpracę w kluczowych obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania". Podkreślił znaczenie Bałkanów Zachodnich: "Mamy nadzieję, że nasza prezydencja będzie działała jako katalizator polityczny w procesie akcesji do UE krajów Bałkanów Zachodnich".

Swetosław Malinow (EPL) zauważył, że chociaż priorytety Bułgarii zostały już uzgodnione z innymi państwami sprawującymi prezydencję przed nią i po niej (Estonią i Austrią), to ma nadzieję, że "uda się zrealizować jedną lub dwie inicjatywami polityczne, które nie miałyby szansy trafić do agendy europejskiej, gdyby nasz kraj nie przewodniczył (Radzie - red.)".

Sergej Staniszew (S&D) wezwał do postępu w zakresie kluczowych priorytetów dla obywateli, w tym w kwestiach społecznych. Poseł ostrzega, że ​​rozpoczęcie rozmów na temat przyszłego długoterminowego budżetu UE, który zacznie obowiązywać od 2021 r., nie powinno skutkować zmniejszeniem środków na polityki, które przyczyniają się do zmniejszenia zróżnicowania standardów życia w UE. Kolejnym wyzwaniem, które wymienia poseł Staniszew, jest reforma systemu azylowego UE: "Państwa członkowskie muszą osiągnąć porozumienie, aby wezwanie do solidarności mogło stać się rzeczywistością".

"Prezydencja Bułgarii powinna przedstawić odpowiedzialne stanowisko w najważniejszych sprawach takich jak migracja, ochrona granic zewnętrznych i drastyczna nierówność w dochodach i standardach życia między Europą Wschodnią i Zachodnią" - mówi Angeł Dżambazki (EKR). "Myślę, że możemy integrować więcej państw, co stanowiłoby opór wobec polityki ustanawiania rdzenia i peryferii w Unii" - dodaje.

"W Bułgarii osiągnięto porozumienie co do priorytetów prezydencji w UE" - mówi Filiz Chjusmenowa (ALDE) i dodaje: "Europa konsensusu, Europa konkurencyjności i Europa spójności to tematy, które spełniają oczekiwania w zakresie wspólnego rozwiązywania wspólnych problemów i wzmacniania zaufania do UE".

Prezydencja w Radzie
W skład Rady UE wchodzą ministrowie ze wszystkich krajów UE, w zależności od omawianego obszaru polityki. W ramach Rady UE ministrowie spotykają się, aby omawiać, zmieniać i przyjmować akty prawne oraz koordynować politykę. Wraz z Parlamentem Europejskim Rada jest głównym organem decyzyjnym UE.

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE.

 

© Parlament Europejski, 2018

zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2018 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności