W tym tygodniu w PE: skład PE po 2019, walka ze zmianą klimatu, dobrostan pszczół

W tym tygodniu w PE: skład PE po 2019, walka ze zmianą klimatu, dobrostan pszczół

Podział miejsc w PE w kadencji 2019-2024, ograniczenie emisji CO2, zacieśnienie współpracy policyjnej, dobrostan pszczół - to niektóre z tematów prac PE w tym tygodniu.

Skład PE po wyborach w 2019 roku

Komisja Spraw Konstytucyjnych (AFCO) zagłosuje we wtorek w sprawie podziału miejsc w Parlamencie Europejskim w kadencji 2019-2024. Posłowie proponują m.in. ustanowienie wspólnej listy wyborczej obejmującej całe terytorium Unii Europejskiej.

Ograniczenie emisji CO2

W środę w Komisji Ochrony Środowiska (ENVI) zostaną poddane pod głosowanie dwa nieformalne porozumienia wynegocjowane przez Parlament Europejski z państwami członkowskimi: pierwsze dotyczy krajowych celów redukcji emisji, a drugie ma służyć zapewnieniu, że każde państwo rekompensuje zmiany w użytkowaniu gruntu (co powoduje emisje gazów) poprzez lepsze zarządzanie już istniejącymi lasami albo poprzez zalesianie. Projekty przepisów te należą do kluczowych unijnych wysiłków na rzecz realizacji postanowień porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatycznych.

Współpraca policyjna

W czwartek posłowie z Komisji Wolności Obywatelskich (LIBE) zagłosują nad wnioskiem w sprawie utworzenia scentralizowanego systemu wymiany rejestrów karnych obywateli państw trzecich między państwami członkowskimi. Rejestr ma przyczynić się do zintensyfikowania walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną.

Praworządność na Malcie

W tym samym dniu komisje: LIBE i komisja śledcza ds. prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (PANA) omówią wyniki wizyty na Malcie, która odbyła się pod koniec listopada ubiegłego roku i miała na celu zbadanie sytuacji praworządności oraz zarzutów o korupcję i pranie brudnych pieniędzy.

Miód i pszczoły

We wtorek w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) odbędzie się głosowanie w sprawie sprawozdania, w którym posłowie apelują o lepszą ochronę dobrostanu pszczół, intensyfikację walki z podrabianiem miodu, zwiększenie wsparcia dla pszczelarzy w UE oraz promowanie korzyści płynących z konsumpcji miodu.

Pamięć o Holokauście

W środę Parlament Europejski uczci ofiary Holocaustu. Wydarzenie odbędzie się tuż przed przypadającą w sobotę, 27 stycznia, 78. rocznicą wyzwolenia Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau i obchodzonego tego dnia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W uroczystości w PE wezmą udział m.in. pierwsza wiceprzewodnicząca PE Mairead McGuinness, Mosze Kantor, prezydent Europejskiego Kongresu Żydów i Juli Joel Edelstein, przewodniczący izraelskiego Knesetu.

© Parlament Europejski, 2018

zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2019 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności