W tym tygodniu w PE: Podatek od przedsiębiorstw, testowanie kosmetyków na zwierzętach, energia elektryczna

W tym tygodniu w PE: Podatek od przedsiębiorstw, testowanie kosmetyków na zwierzętach, energia elektryczna

Sprawiedliwe opodatkowanie przedsiębiorstw, zakaz testów kosmetyków na zwierzętach oraz umożliwienie konsumentom produkcji energii elektrycznej to niektóre punkty prac PE w tym tygodniu.

Sprawiedliwe opodatkowanie

W środę Komisja Gospodarcza i Monetarna przyjmie sprawozdanie w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych. W 2016 roku parlamentarna komisja specjalna TAXE II wezwała Komisję Europejską, by przedstawiła wniosek legislacyjny w tej sprawie. Jednym z elementów sprawozdania jest zobowiązanie firm do płacenia podatków tam, gdzie wypracowują zyski. Więcej informacji o działaniach PE na rzecz sprawiedliwego opodatkowania.

Energia elektryczna

Tego samego dnia posłowie z Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii będą głosować nad czterema propozycjami wchodzącymi w skład pakietu "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków". Celem proponowanych przepisów jest ułatwienie konsumentom produkowania i przechowywania własnej energii elektrycznej oraz poprawa współpracy państw członkowskich w celu zabezpieczenia dostaw w przypadku kryzysu energetycznego. Przeczytaj więcej o działaniach Parlamentu Europejskiego na rzecz budowy unii energetycznej.

Testowanie kosmetyków na zwierzętach

80% krajów na świecie zezwala na testowanie produktów kosmetycznych na zwierzętach. Praktyki te są zabronione w Unii Europejskiej. We wtorek Komisja Ochrony Środowiska zagłosuje nad  projektem rezolucji, której celem jest wprowadzenie globalnego zakazu.

Wieloletni budżet UE

W środę i czwartek posłowie z Komisji Budżetowej omówią i przyjmą projekt stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie unijnego budżetu wieloletniego i dochodów Unii po 2020 r., W piątek odbędzie się nieformalne spotkanie przywódców UE - wieloletni budżet jest jednym z punktów programu.

Europejski Tydzień Parlamentarny

W poniedziałek i wtorek posłowie do PE spotkają się z krajowymi odpowiednikami podczas Europejskiego Tygodnia Parlamentarnego w celu omówienia zarządzania gospodarczego w UE i europejskiego semestru, ale także polityki podatkowej i unii bankowej.

Schengen

W wtorek Komisja Wolności Obywatelskich organizuje wysłuchanie publiczne poświęcone funkcjonowaniu Schengen w kontekście kryzysu migracyjnego oraz rozszerzeniu o Bułgarię i Rumunię.

Porozumienie Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii

W czwartek Parlament Europejski będzie gospodarzem dorocznego spotkania Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii. Porozumienie zrzesza przedstawicieli samorządów lokalnych z całej Europy i jest forum dyskusji o walce ze zmianą klimatu na szczeblu lokalnym.

© Parlament Europejski, 2018

zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2019 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności