W tym tygodniu w PE: dostawy gazu, terorryzm, szczepionki

W tym tygodniu w PE: dostawy gazu, terorryzm, szczepionki

Środki, które mają sprawić, że dostawcy gazu spoza UE będą przestrzegać unijnych przepisów, prawa ofiar terroryzmu, spadek ilości szczepień w UE - to tematy prac posłów w tym tygodniu.

W środę, 21 marca, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii przyjmie przepisy, które jasno określają, że dostawcy gazu z Rosji i innych państw trzecich muszą przestrzegać przepisów unijnych dotyczących rynku gazu i mających na celu wzmocnienie konkurencji. "Zmiany umożliwią należyte wypełnienie luki regulacyjnej wynikającej z rozbieżnych interpretacji obowiązującego prawa oraz wybiórczego podejścia niektórych państw członkowskich i uczestników rynku" - zauważa poseł sprawozdawca Jerzy Buzek (EPL, Polska) w uzasadnieniu do sprawozdania. Przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich przyszłych gazociągów z państw trzecich do UE, np. z Rosji (w tym Nord Stream 2), Norwegii, Algierii, Libii, Tunezji i Maroko.

Tego samego dnia odbędzie się wysłuchanie publiczne poświęcone ochronie praw ofiar zamachów terrorystycznych, zorganizowane przez specjalną komisję ds. terroryzmu. Wysłuchanie otworzy przewodniczący Antonio Tajani. Wydarzenie odbędzie się w przededniu drugiej rocznicy zamachów terrorystycznych w Brukseli i pierwszej rocznicy zamachu na Moście Westminsterskim w Londynie, w pobliżu parlamentu brytyjskiego.

Dane z państw członkowskich UE pokazują, że coraz więcej osób powstrzymuje się od stosowania szczepionek. Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zagłosuje we wtorek, 20 marca, nad sprawozdaniem, w którym wzywa się do podjęcia środków, by przeciwdziałać zjawisku, które niesie ze sobą ryzyko dla całego społeczeństwa.

Komisja Transportu i Turystyki przyjmie we wtorek nowe środki, dzięki którym Komisja Europejska będzie miała więcej narzędzi do badania i karania linii lotniczych spoza UE, które korzystają z praktyk nieuczciwej konkurencji, takich jak m. in. dotacje państwowe.

© Parlament Europejski, 2018

zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2019 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności