W tym tygodniu w PE: polityka azylowa, dialog religijny, Węgry

W tym tygodniu w PE: Polityka azylowa, dialog religijny, Węgry

Wspólny system azylowy, dialog religijny, sytuacja na Węgrzech - to główne tematy prac Parlamentu Europejskiego w tym tygodniu.

Migracja

We wtorek, 10 kwietnia, w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zostanie poddana pod głosowanie propozycja jednolitej i wspólnej procedury rozpatrywania wniosków o azyl we wszystkich państwach UE. Celem propozycji jest uproszczenie i skrócenie procedur azylowych, a także uniknięcie sytuacji, w której uchodźcy wybierają preferowane kraje, w których mogą ubiegać się o azyl (tzw. „turystyka azylowa”, ang. „asylum shopping”).

Węgry

Ta sama komisja w czwartek, 12 kwietnia, przedstawi swoją ocenę sytuacji na Węgrzech. Posłowie zastanawiają się, czy w przypadku Węgier istnieje wyraźne ryzyko naruszenia wartości UE i czy należy uruchomić procedurę na podstawie art. 7 Traktatu.

Dialog międzyreligijny

Regularne spotkania instytucji UE z europejskimi kościołami, stowarzyszeniami religijnymi i organizacjami niewyznaniowymi odbywają się pod auspicjami pierwszej wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Mairead McGuinness. To kolejna konferencja odbędzie się w środę, 12 kwietnia, i skupi się na kwestii dyskryminacji i prześladowań niewierzących na całym świecie.

© Parlament Europejski, 2018

zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2019 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności