W przyszłym tygodniu w Strasburgu: Bezpieczeństwo granic UE, druk 3D i wiele więcej

© European Union 2018 - European Parliament

Eurodeputowani omawiają unijne kontrole graniczne, druk 3D, przepisy dotyczące praw autorskich i warunki pracy kierowców ciężarówek. W porządku obrad znajdują się także: debata o przyszłości Europy z premierem Polski Mateuszem Morawieckim.

Podróżni spoza UE i objęci ruchem bezwizowym będą musieli uzyskać zezwolenie przed wjazdem do UE. Posłowie głosują nad tym nowym systemem mającym na celu usprawnienie kontroli na granicach UE. Trwa wymiana poglądów europosłów z przywódcami UE na temat przyszłości Europy. Premier Polski Mateusz Morawiecki przyjeżdża, by wziąć udział w debacie na ten temat. Boom na rynku druku 3D również otwiera drzwi do spraw związanych z własnością intelektualną i odpowiedzialnością cywilną. Parlament chce, by innowacje i ochrona konsumentów szły w parze. Potrzeby użytkowników online nie mogą przeważyć nad prawami artystów. Posłowie chcą zagwarantować, aby dostęp online nie zagrażał unijnym przepisom dotyczącym praw autorskich. Kierowcy pojazdów ciężarowych powinni być jednakowo traktowani w całej UE. Parlament chce zapobiegać dumpingowi społecznemu i poprawić warunki pracy kierowców.

© Parlament Europejski, 2018

zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2019 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności