W tym tygodniu w PE: cyberbezpieczeństwo, szykany, kontrola jakości

© European Union 2018 - European Parliament

Od cyberbezpieczeństwa przez urlop ojcowski aż po molestowanie seksualne: komisje parlamentarne mają wiele spraw do załatwienia w tym tygodniu.

Molestowanie seksualne

We wtorek Komisja ds. Praw Kobiet będzie głosować nad środkami zwalczania mobbingu i molestowania seksualnego w miejscu pracy, w przestrzeni publicznej oraz w życiu politycznym. Zajmie się również  wyjaśnianiem terminów, definicji i klasyfikacji dla różnych rodzajów przemocy na tle płciowym.

Kontrola jakości

Produkty tej samej marki - o identycznej nazwie i opakowaniu są czasami sprzedawane z niższymi standardami jakości w różnych krajach Unii Europejskiej. Najczęściej kraje tzw. starej unii (Francja, Niemcy, kraje Beneluksu) otrzymują towar znacznie wyższej jakości niż ten sprzedawany w Europie Środkowowschodniej. W czwartek rano Komisja Rynku Wewnętrznego będzie głosować nad propozycjami dotyczącymi rozwiązania tej praktyki.

Bezpieczeństwo cybernetyczne

Komisja ds. Przemysłu i Badań zagłosuje we wtorek rano na temat wprowadzenia systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla oprogramowania i sprzętu, takiego jak inteligentne towary (np. pralki, suszarki, lodówki), a także nad silniejszą rolą unijnej agencji ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego: Enisa.

Jednolita Brama Cyfrowa – Jedno Okienko Cyfrowe

W czwartek komisja ds. Rynku Wewnętrznego będzie głosowała nad umową dotyczącą Jednolitej Bramy Cyfrowej inaczej zwaną w Polsce Jednym Okienkiem Cyfrowym. Ma ona na celu umożliwienie osobom i firmom załatwienia różnych procedur administracyjnych, czy zdobycia informacji urzędowych w jednym miejscu online. Dzięki temu mechanizmowymi będzie można na przykład ubiegać się o pożyczki studenckie, zarejestrować samochód lub zażądądać zaświadczenia o miejscu zamieszkania. Wstępne porozumienie osiągnięto z Radą w dniu 24 marca, ale konieczne będzie jeszcze formalne zatwierdzenie.

Równowaga między pracą, a życiem prywatnym

Propozycje udzielania ojcom 10-dniowego płatnego urlopu po urodzeniu dziecka, prawo do bardziej elastycznego czasu pracy dla rodziców i urlopu dla opiekunów zostanie poddane pod głosowanie w Komisji Zatrudnienia w środę po południu.

© Parlament Europejski, 2018

zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2019 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności