Podsumowanie pierwszej połowy 2018 roku - nad czym pracowali eurodeputowani

© European Union 2018 - European Parliament

Od pracowników delegowanych po migracje, wieloletni budżet UE i gospodarkę cyfrową. Rok 2018 okazał się być, jak dotąd, dla Parlamentu Europejskiego rokiem pełnym wyzwań.

Opublikowany 23 maja, na rok przed wyborami europejskimi (wybory odbędą się w dniach 23-26 maja 2019), sondaż Eurobarometru wskazuje, że wyborami zainteresowana jest połowa Europejczyków.

W czerwcu eurodeputowani w następstwie nadchodzącego brexitu zdecydowali o redukcji miejsc w PE z 751 do 705. Z dotychczasowych 73 mandatów przysługujących Wielkiej Brytanii, jedynie 27 zostanie redystrybuowanych pozostałym państwom członkowskim w nadchodzących wyborach. Pozostałe 46 zostanie zarezerwowane na wypadek przyszłych poszerzeń Unii.

Eurodeputowani w dalszym ciągu zajmują nieustępliwe stanowisko wobec brexitu. W marcu domagali się wspólnych rozwiązań wobec praw obywatelskich, zobowiązań finansowych oraz kwestii granicy z Irlandią. Ustalenia mają się przełożyć bezpośrednio na przemyślane zawiązanie umowy, która musi być zawarta przed możliwym okresem przejścia.

Migracja w dalszym ciągu jest gorącym tematem. Eurodeputowani zabiegali o szybsze rozpatrywanie wniosków o azyl. Chcą również wypracowania wspólnej procedury, która uniemożliwi tzw. handel azylowy i zapewni bardziej spójne rozpatrywanie wniosków o azyl w całej UE.

W maju posłowie do PE poparli reformę przepisów dotyczącą delegowania pracowników, zapewniając im równe wynagrodzenie za taką samą pracę. Celem jest zapewnienie lepszej ochrony pracownikom delegowanym i gwarancja równych szans między przedsiębiorstwami lokalnymi i tymi, które delegują pracowników.

Eurodeputowani rozmawiają wraz z przywódcami krajów UE o przyszłości Europy. Ośmiu przywódców  już odbyło takie rozmowy. Dotyczy to także prezydenta Emmanuela Macrona, który powiedział deputowanym: „Parlament Europejski jest, w mojej ocenie, siedzibą europejskiej prawowitości, jej odpowiedzialności, a więc i żywotności”.

Jedną z kluczowych kwestii dla Unii Europejskiej jest przyszłe finansowanie. Parlament wezwał w maju do zwiększenia badań naukowych, wsparcia dla młodych ludzi i małych firm w kolejnym długoterminowym budżecie na lata 2021-2027.

Kolejnym priorytetem dla Parlamentu jest strefa Schengen. Eurodeputowani wezwali Radę do zezwolenia Rumunii i Bułgarii na przystąpienie do strefy i poparli plan Komisji Europejskiej dotyczący przywrócenia strefy bez granic, po wprowadzeniu kontroli na niektórych granicach w odpowiedzi na ogromny napływ uchodźców do UE w 2015 roku, a także ataki terrorystyczne w Europie.

Głosowanie w celu zniesienia barier w transgranicznych zakupach internetowych, sprawienie, by międzynarodowe przesyłki paczek były bardziej przejrzyste i ułatwiały swobodny przepływ danych nieosobowych, pomaga zapewnić Unii Europejskiej jednolity rynek cyfrowy. Jednocześnie UE wraz z nowymi przepisami zapewnia Europejczykom ochronę danych osobowych.

18 kwietnia europosłowie przyjęli pakiet rozwiązań dotyczący gospodarki cyrkulacyjnej, który ustanawia nowe, prawnie wiążące cele i terminy recyklingu odpadów oraz wprowadza ograniczenia w ich składowaniu.

Walka ze zmianami klimatycznymi jest nadal priorytetem. W kwietniu eurodeputowani przyjęli nowe rozporządzenie, uzupełniające luki w rozporządzeniu w sprawie podziału nakładu połowowego, które określa wiążące cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w każdym kraju UE.

Emisje gazu z transportu, rolnictwa, budynków i odpadów zostaną obniżone o 30% w 2030 roku, w porównaniu z rokiem 2005.

© Parlament Europejski, 2018

zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2019 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności