Parlament poparł umowę o wolnym handlu między UE a Japonią

© European Union 2018 - European Parliament

Parlament Europejski wyraził zgodę na umowę handlową UE z Japonią, największe dwustronne porozumienie handlowe kiedykolwiek wynegocjowaną przez UE.

  • Umowa o wolnym handlu zniesie większość ceł na towary UE eksportowane do Japonii
  • Przetwory mleczne, mięso, alkohole, wino, tekstylia, handel skórami, zamówienia kolejowe, MŚP to główni beneficjenci umowy w UE
  • Wsparcie dla opartego na zasadach, wolnego i uczciwego handlu, promującego wartości UE

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią, przejęta w środę 474 głosami za, przy 152 przeciw i 40 wstrzymujących się, zlikwiduje prawie wszystkie cła nakładane przez Japończyków na unijne firmy. Ich roczna wartość to miliard euro. Wyniki dzisiejszego głosowania to wyraz poparcia Parlamentu Europejskiego handlu międzynarodowego opartego na zasadach wolności i uczciwych regułach "w czasach poważnych protekcjonistycznych wyzwań".

Rolnictwo oraz małe i średnie przedsiębiorstwa górą

Najbardziej wrażliwe sektory UE, takie jak produkcja ryżu, będą nadal chronione. Ale cła na wino, ser, wołowinę, wieprzowinę, makaron, czekoladę i herbatniki będą zniesione natychmiast lub po okresie przejściowym. Ochronie podlegać będzie 205 produktów z europejskimi oznaczeniami geograficznymi, aby pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), które generują 78% eksportu do Japonii. Parlament wzywa Komisję do utworzenia dla MŚP punktów kontaktowych, tak aby mogli oni szybko skorzystać z umowy.

Koleje, usługi

Japonia otwiera swój rynek zamówień publicznych w sektorze kolejowym i zamówień publicznych w głównych miastach na konkurencję europejską. Zliberalizowany zostanie również handel elektroniczny, międzynarodowy transport morski i usługi pocztowe.

Kodeksy pracy i środowisko

Parlament z zadowoleniem odnotował zawarte w porozumieniu gwarancje wysokiego poziomu ochrony środowiska i praw pracowniczych, zaangażowanie w porozumienie paryskie na rzecz walki ze zmianami klimatu. Posłowie apelują do obu stron o zwalczanie nielegalnego wyrębu lasów. Posłowie podkreślili, że Japonia będzie musiała ratyfikować wszystkie odpowiednie kodeksy pracy ustanowione przez Międzynarodową Organizację Pracy.

Umowa o partnerstwie strategicznym

Parlament zatwierdził dziś również umowę o partnerstwie strategicznym, która rozszerza współpracę na takie dziedziny jak energia, edukacja, badania i rozwój, rozwój oraz walka ze zmianami klimatu i terroryzmem. Projekt poparło 535 posłów, 84 było przeciw a 45 wstrzymało się od głosu.

Cytat

"Dzisiejsza głosowanie to kamień milowy dla uczciwego handlu opartego na zasadach i wartościach, w kontekście narastającego protekcjonizmu. Umowa przyczyni się do promowania wysokich standardów i wzmocnienia zrównoważonego rozwoju w polityce handlowej. Parlament Europejski wysyła bardzo postępowe przesłanie i będzie nadal wykonywał swoje zadania, tak aby największa dwustronna umowa handlowa UE rzeczywiście służyła zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorstwom", powiedział sprawozdawca odpowiedzialny za umowę handlową Pedro Silva Pereira (S&D, PT).

"Odpowiedzią Parlamentu Europejskiego na wyzwania globalizacji jest współpraca i ustanawianie globalnych standardów. Zdecydowanie odrzucamy dalekowzroczny protekcjonizm i tendencje nacjonalistyczne. Nie rozwiążą one pilnych problemów, z którymi się borykamy, przeciwnie: jeszcze bardzie nas od ich rozwiązania oddalą. Kluczowe znaczenie będzie miało szybkie wdrożenie porozumienia, ale i zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego na każdym etapie tak, by porozumienie przyniosło korzyści pracownikom i obywatelom", powiedział Bernd Lange (S&D, DE), przewodniczący komisji handlu zagranicznego.

Dalsze kroki

Japonia już ratyfikowała umowę. Po zatwierdzeniu umowy handlowej przez Parlament Europejski Rada ma wyrazić swoją zgodę 21 grudnia. Pozwoli to na wejście w życie porozumienia 1 lutego 2019 r. Aby umowa o partnerstwie strategicznym weszła w życie, wszystkie państwa członkowskie muszą ją ratyfikować.

Kontekst

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią, podpisana 17 lipca 2018 r., tworzy strefę handlową liczącą 600 mln osób i stanowiącą jedną trzecią światowego PKB i około 40 procent światowego handlu.

W toku są też negocjacje w sprawie odrębnej umowy o ochronie inwestycji z Japonią.

© Parlament Europejski, 2018

zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2019 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności