Symulacja obrad Parlamentu Europejskiego w Prudniku w ramach ETM 2013

ETMPrudnik_slider.jpeg

Europejski Tydzień Młodzieży ogłaszany jest przez Komisję Europejską – w tym roku już po raz szósty. W tym czasie w kilkudziesięciu krajach Europy realizowane są różnorodne przedsięwzięcia, mające na celu zwrócenie uwagi na sprawy młodzieży, nawiązanie bądź wzmocnienie dialogu pomiędzy przedstawicielami władz, osobami, mającymi wpływ na politykę młodzieżową, a organizacjami młodzieżowymi i samą młodzieżą. W tym roku Europejski Tydzień Młodzieży przypada w dniach 27-29 maja. W tym czasie odbywać się będą lokalne, regionalne i ogólnokrajowe debaty, spotkania, konferencje, ale także happeningi, przedstawienia, pokazy, warsztaty i konkursy – wszystko, co tylko sprawi, że głos młodzieży stanie się słyszalny.
 
Przedsięwzięcia z okazji Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2013 realizowane będą w kilkunastu miastach Polski. W województwie opolskim skoncentrowane będą one wokół seminarium „ETM – wyjdź, zobacz, zmień”, organizowanego przez Chorągiew Opolską ZHP w dniach od 27 do 29 maja w Prudniku.
 
Podczas trzydniowego spotkania organizatorzy chcą wspólnie zastanowić się nad aktywnością młodzieży w Województwie Opolskim, potencjałem, jaki tkwi w młodych ludziach, rolą młodzieży w regionie. Przyjrzymy się również problemom, z jakimi borykają się młodzi ludzie na Opolszczyźnie i postaramy się znaleźć sposoby ich rozwiązania. Na bazie propozycji, zgłoszonych przez młodzież i przedyskutowanych wspólnie z przedstawicielami władz samorządowych i osobami odpowiadającymi za politykę młodzieżową, będziemy starali się wypracować rekomendacje dotyczące dalszych działań w zakresie problematyki młodzieżowej. Seminarium ma ponadto na celu przybliżenie młodzieży mechanizmów demokratycznych, włączenie jej w procesy współdecydowania, zwiększenie aktywności na rzecz najbliższego otoczenia, przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszenia dystansu na linii decydenci-młodzież.
 
Europejski Tydzień Młodzieży 2013 przyjmuje 4 główne priorytety tematyczne:
- obywatelstwo europejskie,
- aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym i publicznym,
- promowanie aktywnego udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku,
- program „Młodzież w działaniu” na 25-lecie europejskich programów młodzieżowych,
 
Kwestie te zostaną poruszone podczas warsztatów, przygotowanych dla młodzieży, uczestniczącej w projekcie. Ponadto na otwarcie seminarium przeprowadzona zostanie symulacja obrad Parlamentu Europejskiego z udziałem opolskiej europosłanki Danuty Jazłowieckiej, podczas której młodzi ludzie, wcielając się w europarlamentarzystów będą debatować na temat polityki młodzieżowej.
 
W ramach seminarium planowane są ponadto przedsięwzięcia, mające na celu zwiększenie widoczności działań młodzieżowych i zwrócenie publicznej uwagi na kwestie związane z młodzieżą. Głównym punktem będzie tu wydarzenie outdoorowe w centrum miasta: „Wjazd do Europy!” - czyli masa krytyczna na rolkach, wspólne z mieszkańcami bicie rekordu Guinessa na prudnickim rynku i koncert.
 
(Kliknij aby powiększyć plakat)
 
Program seminarium 
„Europejski Tydzień Młodzieży – wyjdź, zobacz, zmień”:
 
poniedziałek, 27. maja
godz. 10:00 – oficjalne otwarcie seminarium; spotkanie z zaproszonymi gośćmi; wprowadzenie    w tematykę Europejskiego Tygodnia Młodzieży,
godz. 11:00 - „Młodzież w Europie. Ty też masz głos” – symulacja obrad Parlamentu Europejskiego z udziałem gościa specjalnego – Posłanki do Parlamentu Europejskiego Pani Danuty Jazłowieckiej i młodzieży uczestniczącej w seminarium,
godz. 14:30 - happening promujący aktywność obywatelską i partycypację wyborczą, przygotowany przez młodzież,
godz. 16:30 – warsztaty dla młodzieży:
1. Obywatelstwo europejskie i tożsamość europejska
2. Projekty młodzieżowe i aktywność młodzieży
3. Współpraca międzynarodowa i program „Młodzież w działaniu”
godz. 20:00 – „Giełda inspiracji” – prezentacja uczestników i organizacji.
 
wtorek, 28. maja
godz. 9:00 – spotkanie młodzieży z przedstawicielami władz różnych szczebli oraz osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową w regionie; debata na temat szans rozwoju, możliwych dróg aktywności, potencjału młodzieży na Opolszczyźnie,
godz. 13:00 – konferencja Open Space – poruszenie wybranych przez młodych ludzi oraz gości tematów z zakresu problematyki młodzieżowej; praca w grupach roboczych; opracowanie wstępnych raportów przez każdą z grup,
godz. 17:30 – „Wjazd do Europy” – przedsięwzięcie plenerowe; masa krytyczna na rolkach, wspólne z mieszkańcami bicie rekordu Guinessa na prudnickim rynku, koncert.
 
środa, 29. maja
godz. 9:00 – podsumowanie seminarium; praca w grupach oraz dyskusja plenarna; opracowanie raportu z rekomendacjami i propozycjami działań w zakresie polityki młodzieżowej,
godz. 11:00 – oficjalne zakończenie seminarium.
 
 
Źródło: materiały prasowe organizatorów
zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności