Program wyborczy

Kampania

Zdobyte w Parlamencie Polskim i Europejskim doświadczenia wykorzystuję realizując mój program wyborczy:

1. WSPARCIE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW
poprzez interwencje do Komisji Europejskiej ws.nieposzanowania prawa unijnego oraz monitorowanie wdrażania dyrektywy o delegowaniu pracowników w UE.

2. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
poprzez promocję i wsparcie programów finansowanych ze środków unijnych i adresowanych do seniorów.

3. BEZPIECZNA MOBILNOŚĆ W EUROPIE
poprzez zagwarantowanie praw Polaków za granicą oraz szeroką kampanię informacyjną na rzecz świadomego wykorzystania możliwości jakie daje nam wolny rynek.

4. ŻEGLOWNA ODRA
Działania na rzecz poprawy żeglowności rzeki Odry w celu wykorzystania jej potencjału gospodarczego i turystycznego.

 

Danuta Jazłowiecka

zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności